News

Missed an earlier news item? Visit the news archive.

SIANSA GAEL-LINN

www.gael-linn.ie

SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas do ghrúpaí traidisiúnta atá á reáchtáil ag Gael Linn, le tacaíocht ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de ógthallann ceoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre.
Siansa Gael Linn is a competition for young traditional music and singing groups organised by Gael Linn with funding from RTÉ Raidió na Gaeltachta and Irish Music Magazine.

Tá súil againn grúpaí a mhealladh a mbeidh sé mar sprioc acu an ceol agus an amhránaíocht traidisiúnta a thabhairt leo, mar atá déanta ag grúpaí ar nós Téada, Altan, Danú, Dervish, Solas, &rl.
Siansa provides a platform for traditional groups who are aiming to develop their own traditional style as did groups such as Téada, Altan, Danú, Dervish, Solas etc.

Tá an comórtas oscailte do dhaoine óga atá ós cionn 12 agus faoi bhun 19 mbliana d’aois.  Bíonn idir cúigear agus ochtar i ngach grúpa.
Young people taking part in Siansa must be over 12 and under 19 years of age.  Groups may have between five and eight members.

Beidh Craobh Siansa 2010 á chraoladh beo ag RTÉ Raidió na Gaeltachta ón gCeoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath an Domhnach, 25 Aibreán 2010, áit a mbeidh 8 ngrúpa san iomaíocht don duaischiste €4,500.
The Siansa 2010  final will be broadcast live by RTÉ Raidió na Gaeltachta  this year from the National Concert Hall, Dublin on Sunday 25 April 2010  where  8 groups of talented teenage musicians and singers will be in contention for a prizefund of €4,500.

Is é an dáta deiridh iontrála ná 16 Samhain 2009 agus caithfidh na hiarrachtaí ceoil a bheith ag Gael Linn roimh 14 Nollaig 2009.
Last date for entry is 16 November 2009 and Gael Linn must be in receipt of all recordings by 14 December 2009.

Tá gach eolas faoi SIANSA GAEL LINN 2010  ar fáil ó 01:6753303/ niamh@gael-linn.ie  nó ag www.gael-linn.ie
All details about  SIANSA GAEL LINN 2010 may be had from 01:6753303/niamh@gael-linn.ie or www.gael-linn.ie

Permalink - Posted: September 21, 2009 at 3:58 pm