News

Missed an earlier news item? Visit the news archive.

Shaskeen 40 Bliain Faoi Bhláth

St. Patricks Day at 5.55pm on TG4 repeated on Wed 1st May 10.30pm

The remarkable success of the Irish Traditional music band Shaskeen for over forty years is also the story of one man’s dream and determination.

Under Tom Cussen’s stewardship Shaskeen has kept its fan base and has successfully negotiated the many changes in the music scene over the years in the cabaret, pub and dance circuits.

Shaskeen 40 Bliain Faoi Bhláth is a one hour documentary for TG4 produced by ForeFront Productions which explores the origins, development and longevity of one of Irelands most popular traditional music bands which is now over forty years on the road.

The documentary gives a detailed history of the band, but it also contextualises the music among the immigrants in London of the 1970’s, where Shaskeen was formed, and in the thriving dance music scene in the west of Ireland where the band had its musical roots.

The documentary also gives an insight into life on the road of a working traditional music band over a forty year period where over 70 musicians and singers contributed to the bands success along the way.

Contributors to the documentary include current and former band members, musical experts and fans of the band.

Shaskeen 40 Bliain Faoi Bhláth

Lá ‘le Pádraig ag 5.55pm ar TG4

Athchraoladh Dé Céadaoin 1 Bealtaine ag 10.30pm

Taobh thiar den scéal iontach a bhaineann leis an daichead bliain atá caite ar an mbóthar ag an banna traidisiúnta Shaskeen tá scéal eile a léirionn an fís a bhí ag fear amháin faoi Leith.

Faoi stiúir Tom Cussen, d’éirigh le Shaskeen dul i ngleic leis na h-athruithe suntasacha ar fad a tharla i saol an cheoil thar na blianta, sa cabaret, sna tithe tabhairne agus sna hallaí rince.

Sa chlár fáisnéise Shaskeen 40 Bliain Faoi Bhláth, atá léirithe ag Forefront Productions do TG4, déantar cur síos ar bhlianta tosaigh an bhanna agus mar a tháinig fás agus forbairt orthu sa daichead bliain atá said ar an bhfód, tréimhse ina raibh éileamh faoi leith i gcónaí ar ans tíl agus an cur i láthair a léirigh said.

Tugann an clár léargas cuimsitheach ar stair an bhanna ach, chomh maith leis sin, cuireann said na blianta tosaigh i gcomthéacs scéal na n-imearcach i Londain sna seachtóidí, áit ar bunaíodh Shaskeen, agus ar an borradh a tháining ar chúrsaí rince in iarthar na hÉireann ó shin i leith.

Déantar cur síos freisin ar shaol an cheoltóra ghairmiúla ar an mbóthar thar tréimhse daichead bliain, ina raibh baint ag suas le seachtó ceoltóir agus amhránaí éagsúla leis an banna.

Sa chlár, cloistear scéalta agus tuairimí ó bhaill agus iar-bhaill an ghrúpa  chomh maith le saineolaithe ceoil agus lucht leanta an bhanna.

Shaskeen 40 Bliain Faoi Bhláth

St. Patricks Day at 5.55pm on TG4

repeated on Wed 1st May 10.30pm

For further information please contact Tony McCarthy, ForeFront Productions, info@forefront.ie

021 4366000

Permalink - Posted: March 5, 2013 at 12:39 pm